Termowizja

Termowizja (a właściwie termografia) to bezinwazyjna metoda diagnostyczna, polegająca na użyciu elektronicznych narzędzi optycznych (kamer termowizyjnych) do pomiaru promieniowania podczerwonego, które emitowane jest przez każdy obiekt o temperaturze wyższej niż zero absolutne oraz zamianie tego promieniowania na obraz (światło widzialne). Dzięki badaniu termowizyjnemu możemy wykryć i zlokalizować niekorzystne zmiany temperatury, a tym samym zapobiec ich konsekwencjom.

Za pomocą termowizji możemy zdiagnozować:

 • mostki termiczne występujące w budynku
 • przerwy lub wady w wykonaniu izolacji termicznej budynku
 • wady i usterki konstrukcji budynku
 • jakość osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej
 • miejsca wycieków z CO, c.w.u. i wodnego ogrzewania podłogowego,
 • miejsca uszkodzeń elektrycznego ogrzewania podłogowego,
 • możliwość występowania zawilgoceń i zagrzybień,
 • uszkodzenia rur pod boazerią lub płytkami
 • stan kolektorów słonecznych
 • możemy ponadto odwzorować przebieg sieci CO, CWU, ogrzewania podłogowego, kanałów wentylacyjnych.

Do zalet badań termowizyjnych można zaliczyć:

 • Metoda badań jest nieniszcząca, bezkontaktowa i nieinwazyjna
 • Pomiary odbywają się w czasie rzeczywistym
 • Duża dokładność i szybkość pomiaru temperatury badanej powierzchni
 • Pomiary można prowadzić z odległości od kilka do kilkudziesięciu metrów od badanego obiektu
 • Wykrywanie nieciągłości izolacji cieplnej w przegrodach budowlanych
 • Szeroki zakres mierzonej temperatury
 • Pomiar temperatury odbywa się na relatywnie dużej powierzchni


Dokumentacja termograficzna

Do wykonanych badań termowizyjnych wykonujemy szczegółową dokumentację w postaci raportów. Raport dostarczany jest w formie papierowej (możliwa dowolna ilość kopii) i/lub elektronicznej.

Raport termografii zawiera opis miejsca oraz warunków pomiarowych, listę badanych obiektów wraz z opisem wyników badań. Obiekty, które w czasie badań wykazują anomalie omawiane są szczegółowo w formie odrębnych protokołów zawierających opis oraz lokalizację obiektu, dwa zdjęcia:

 • obraz podczerwieni przedstawiający rozkład temperatur badanego obiektu oraz jego otoczenia
 • obraz światła widzialnego przedstawiający badany obiekt w postaci takiej w jakiej widzi ją człowiek


Taka forma przedstawiania wyników pomiaru pozwala w łatwy sposób zlokalizować uszkodzony element obiektu ekipie usuwającej usterkę. Protokół zawierać może również histogram (wykres rozkładu temperatur obrazka) oraz znaczniki (szczegółowy opis zaznaczonych na obrazie podczerwieni obszarów).

W pomiarach wykorzystujemy kamerę termowizyjną światowego lidera produkcji tego typu urządzeń – firmy FLIR SYSTEMS.